วันที่ 16 มกราคม 2560  เวลา 10.00 น. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วม ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง