วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้กำลังใจแก่คณะครู นักศึกษาภายในศูนย์และมอบสิ่งขอช่วยเหลือ