วันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ลงพื้นที่จังหวัดตรังเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพในพื้นที่ดังนี้
1. โรงเรียนวัดบางดี
2. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตำบลบางดี
3. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตำบลนาวง
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กทม. ให้บริการซ่อมแซมบ้านประชาชน

วันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่จังหวัดตรังเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพในพื้นที่ดังนี้

1. โรงเรียนวัดบางดี
2. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตำบลบางดี
3. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตำบลนาวง
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กทม. ให้บริการซ่อมแซมบ้านประชาชน