วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อทบทวน ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงการภายในสำนักงาน