วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีนายเสถียร รุกขพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธาน เพื่อประชุมทบทวนการทำงานและสอบถามการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน