วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา15.00-16.30 น. เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการในส่วนราชการต่างๆ นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 นำเหล่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในส่วนราชการ ออกกำลังกายโดยการกวาดขยะใบไม้ เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ที่ระเกะระกะ ตามแนวถนนทางเข้าสำนักงานและบริเวณรอบองค์พระพุทธรูปประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 7