วันที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ พื้นที่จังหวัดพังงา