วันที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่