วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายพีรศักดิ์ รัตนะ มอบให้ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยฯ สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จังหวัดพังงา โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย