วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 โดยมีนายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 นำคณะบุคลากรร่วมต้อนรับ