วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7