วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 นำข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต