วันที่ 5 เมษายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์งานชุมนุมฯ ในครั้งนี้ด้วย