วันที่ 6 เมษายน 2560 นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และคณะ สำรวจค่ายลูกเสือรัษฏานุประดิษฐ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อวางแผนเตรียมการจัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้