วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) เลขา ก.ค.ศ.ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ และผู้แทน สพฐ. ร่วมบรรยายพิเศษ ในการนี้มีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพีรศักดิ์ รัตนะ) ศึกษาธิการภาค 7 (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) และรองศึกษาธิการภาค 7 (นายเสถียร รุกขพันธ์)ให้การต้อนรับ โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1,300 คน