ด่วนที่สุด!!รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกการเกลี่ยอัตรากำลังรองรับการจัดตั้ง

สำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด 

ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2560

ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดภูเก็ต                                      ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด    >>>คลิกที่นี่<<<

     - แบบแสดงข้อมูลประกอบการเกลี่ยอัตรากำลัง  >>>คลิก<<<
     - การประเมิน   >>>คลิก<<<