วันที่ 28 เมษายน 2560 นางวิภา จิรจินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 7 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว : วิภา