วันที่ 28 เมษายน 2560 ศึกษาธิการภาค 7 ได้มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมงานโครงการชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยุวกาชาดจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุม สำหรับการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ภาพ/ข่าว : นฤมล