วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ และคณะ ร่วมปลูกป่า "ภูเก็ตรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าตามศาสตร์พระราชา" เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 10 ไร่ จำนวน 800 ต้น

ภาพ :กัลยา
ข่าว : โกเมศ