วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 รับการสัมภาษณ์ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวง ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานศึกษาธิการภาค 7