P1010271_resizeเมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 นายกิจสุวัฒน์ หงษ์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองพันทหารรอบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ในฐานผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 10 และคณะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ซึ่งในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2553 โดยมีหน่วยยุวกาชาดจาก 30 เขตพื้นที่การศึกษาใน สบย.10, 11 และ 12 เข้าร่วมงานชุมนุมอย่างคับคั่ง ภายใต้สัญลักษณ์งานชุมนุมและคำขวัญ "ยุวกาชาดไทย ใฝ่รู้คู่คุณธรรม แกนนำสู่สังคม"

เจน แผลงเดชา  รายงาน/ภาพ