วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธาน มีผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และบุคลากรจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้