ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธาน พร้อมนี้มีนายเสถียร รุกขพันธ์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายเยาวชนในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรังเข้าค่ายในครั้งนี้