วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมแถลงเรื่อง "แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 : ภาคใต้ " ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมนี้มีศึกษาธิการภาค 7 นายชาญ ตันติธรรมถาวร และรองศึกษาธิการภาค 7 นายเสถียร รุกขพันธ์ ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด