วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมเตรียมงานโครงการชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 7 และ 8 ร่วมดำเนินการจัดงานชุมนุม