วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการอบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และได้รับเกียรติจากนายวิระศักดิ์ ปูขาว เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ช.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรภายในเข้าร่วมจำนวน 20 คน