วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เนื่องในโอกาสเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และเริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามกลุ่มต่างๆ เพื่อจะได้สานงานต่อได้อย่างราบรื่นต่อไป