วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมิน ร่วมเป็นเกียรติพิธิเปิดโครงการ "อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม และมีบุคลากร สังกัด กศน. ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 324 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต