การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2

รายละเอียดคลิกที่นี่ >> http://www.moe.go.th/moe/nipa/ksj/ksj230660.pdf

แหล่งที่มา >>

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php…