วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นายชาญ ตันติธรรมถาวร  ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัด  ศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นคณะกรรมการ โดยการประชุมมีการคัดเลือกนักเรียนจากจังหวัด 5 จังหวัด จำนวน 26 คน ให้ได้ 8 คน เพื่อได้รับทุน ม.ท.ศ. ต่อไป