วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 7 มอบให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ การต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างจังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัด กับ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต