วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ศึกษาธิการภาค 7 นายชาญ ตันติธรรมถาวร เป็นประธานเปิดค่ายชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดค่ายชุมนุมยุวกาชาดใครครั้งนี้ โดยการจัดค่ายครั้งนี้ มีสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา วิทยากร เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ กว่า 1000 คน ผู้เข้าร่วมมาจากพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ค่ายชุมนุมยุวกาชากภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง