วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ นำคณะบุคลากรสำนักศึกษาธิการภาค 7 จัดกิจกรรมพัฒนาภายนอกสำนักงาน โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ด้านบริเวณหน้าเสาธง และเก็บขยะบริเวณรอบ ๆ สำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมกระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560