วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยนายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสำนนักงานศึกษาธิการภาคทั้งประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมในครั้งนี้