วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางเสาวนีย์ พนัสสรณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ได้มาตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัดกระบี่