วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 7 ได้มอบหมายให้นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธาน ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านความต้องการแรงงานและแรงงานขาดแคลนสำหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้