วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่านเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยรับตรวจในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงแรมทินิดี ระนอง