วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการสรุปผลการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2564 โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 กล่าวรายงานการจัดการประชุมฯ สำหรับการประชุมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ตและระนอง) เข้าร่วมประชุมจำนวน 99 คน