วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 และนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 ร่วมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ภาค 7 ณ โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต) โดยมีศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ตและระนอง) เข้าร่วมพิจารณาแผนในครั้งนี้