วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ด้านความต้องการแรงงานและแรงงานที่ขาดแคลนเชิงพื้นที่ สำหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมี ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล อ.เมือง จ. ภูเก็ต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดอาชีว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ตและระนอง) เข้าประชุมในครั้งนี้