วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมเตรียมงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีคณะทำงานจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย