วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วย นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพบปะนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพลังเยาวชนรวมใจสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และบริเวณพื้นที่ชุมชนหลังศาลากลาง โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครภูเก็ต โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้