วันที่ 8 กันยายน 2560 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นางวิภา จิรจินดากุล ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน