ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาด้ารแรงงานและแรงงานที่ขาดแคลนเชิงพื้นที่ สำหรับการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ โรงแรมบูกิตตา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมในระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถาม โดยได้รับเกียรติจากนายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวภาคใต้ 2 เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช เป็นผู้นำทีมวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้