วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการภาค 7 (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) พร้อมด้วยรองศึกษาธิการภาค 7 (นายนิสิต ชายภักตร์) เข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีผู้อำนวยการโรงเรียน (นายไพศาล นาขวัญ )และรองผู้อำนวยการ (นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ)ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง