ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยมีท่านศึกษาธิการภาค 7 (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) เป็นประธานเปิดการประชุม และมีรองศึกษาธิการภาค 7 (นายนิสิต ชายภักตร์) กล่าวรายงานการจัดประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมจากคณะทำงานจัดงานชุมชุมยุวกาชาดภาคใต้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้