วันที่ 29 กันยายน 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 คณะท่านศึกษาจังหวัดภูเก็ต(นางวิมลมาลย์ รินไธสง) คณะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (นายประจักษ์ ช่างเรือ) และคณะจากสภาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมรับประทานอาหารเช้าเนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับท่านศึกษาธิการภาค 7 (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) เดินทางไปรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ