วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ต้อนรับคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติราชการ และแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5