ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางจรรยา  ชวนานนท์  ผอ.สอ.สป.ศธ.  นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตรัง และกระบี่ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2553 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

DSC05262_resize

วันที่  24  สิงหาคม  2553 

- ประธานพิธิปิดงานชุมชนยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ณ ค่ายลูกเสือกองพันทหารราบที่ 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

DSC05348_resize

วันที่ 25 สิงหาคม 2553

- ประชุมรังฟังสรุปผลการดำเนินงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 3 ขั้น Monitoring/Evalution 3 โครงการ และกรณีปกติของหน่วยงาน สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ (โรงเรียนเอกชน) จังหวัดตรัง

- เยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวประภัสสร  อ่อนจุติ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ และมอบทุนการศึกษา

DSC05382_resize

วันที่ 26 สิงหาคม 2553

- เยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กชายประไพพันธุ์  ชูเกื้อ  นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสาธิตคำนวณ (โรงเรียนเอกชน) จังหวัดกระบี่ ตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ และมอบทุนการศึกษา

- ประชุมรังฟังสรุปผลการดำเนินงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 3 ขั้น Monitoring/Evalution 3 โครงการ และกรณีปกติของหน่วยงาน สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาการอิสลาม (อิสลามสามัญ) โรงเรียนเอกชน จังหวัดกระบี่

นายปราโมทย์  กิ่งแก้ว   รายงาน/ภาพ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 15:26 น.)