วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 และนางวิภา จิรจินดากุล ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง